Death Sweeper
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Death Sweeper

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Psychological, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 18-09,2014

Ngày cập nhật: 18-09,2014 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 841

Tóm tắt:

Khi cuộc sống trở nên thất vọng và nhàm chán - thì họ sẽ làm gì. 1 câu trả lời thật khó...Nhưng có những con người thật điên rồ - đã tìm cách giải quyết cuộc đời mình bằng cách " Tử tự ". Đó là 1 cách ngu ngốc và hèn nhát nhất trên cuộc đời này. Khi bạn đọc PJ này, bạn sẽ thấy cuộc sống của họ thật nhàm và họ tìm đến cái chết........

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

18/09/2014

Chapter 8

18/09/2014

Chapter 7

18/09/2014

Chapter 6

18/09/2014

Chapter 5

25/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

21/07/2014

Chapter 5

25/07/2014

Chapter 6

18/09/2014

Chapter 7

18/09/2014

Chapter 8

18/09/2014

Chapter 9

18/09/2014
Top