Deep
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Deep

Thể Loại Truyện : Horror, Other

Ngày tạo: 07-05,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 418

Tóm tắt:

chả biết... Sứa??

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

Chapter 1

Chapter 2

10/03/2015

Chapter 1.2

11/03/2015

Chapter 4

13/03/2015

Chapter 5

14/03/2015

Chapter 6

14/03/2015

Chapter 7

17/03/2015

Chapter 8

17/03/2015

Chapter 9

18/03/2015

Chapter 10

18/03/2015

Chapter 9.1

19/03/2015

Chapter 9.2

19/03/2015

Chapter 10.1

19/03/2015

Chapter 10.2

19/03/2015

Chapter 11

19/03/2015

Chapter 12

19/03/2015

Chapter 13

20/03/2015

Chapter 14

23/03/2015

Chapter 14.1

24/03/2015

Chapter 14.2

24/03/2015

Chapter 15

31/03/2015

Chapter 16

14/04/2015

Chapter 17

14/04/2015

Chapter 18

21/04/2015

Chapter 19

01/05/2015

Chapter 20

07/05/2015

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017
Top