Dekisokonai no Monster Trainer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dekisokonai no Monster Trainer

Thể Loại Truyện : Fantasy, School Life, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 305

Tóm tắt:

Là nhà luyện thú nhưng lại là luyện Slime thứ phế nhất

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

09/06/2018

Chapter 10

09/06/2018

Chapter 9

09/06/2018

Chapter 8

09/06/2018

Chapter 7

01/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 2.2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

15/02/2018

Chapter 5

15/02/2018

Chapter 6

02/03/2018

Chapter 7

01/04/2018

Chapter 8

09/06/2018

Chapter 9

09/06/2018

Chapter 10

09/06/2018

Chapter 11

09/06/2018
Top