Delinquent Lesson
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Delinquent Lesson

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 105

Tóm tắt:

Đọc thử đi thì biết :)))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Top