Delusional Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Delusional Boy

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa, Psychological, Seinen

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 314

Tóm tắt:

kể về một thằng tâm thần.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

07/01/2017
Top