DESTROY AND REVOLUTION
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DESTROY AND REVOLUTION

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Psychological, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 13-09,2015

Ngày cập nhật: 13-09,2015 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 170

Tóm tắt:

Chuyện gì xảy ra nếu một thèn con ông đạo chơi với một thèn IS - ý nhầm, một thèn có tư tưởng khủng bố? Nhân loại xác cmn định ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

13/09/2015

Chapter 2

13/09/2015

Chapter 1

13/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/09/2015

Chapter 2

13/09/2015

Chapter 3

13/09/2015
Top