Devil Ecstasy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Devil Ecstasy

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, Romance, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 15-02,2014

Ngày cập nhật: 15-02,2014 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 453

Tóm tắt:

Main chính bị bà chị mình lấy ngực đè hồi bé nên bị bệnh sợ ngực, đặc biệt là ngực bự.
Sau này khi lên đại học ( vẫn là trai tân ) đi hẹn hò với gái để bị xù.

Thế là main chính đi mò gái với bạn để mất trinh, nhưng ngu thay lại chui nhầm động quỷ. Sau đó main chính chọn một cô ngực lép và mọi chuyện bắt đầu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

15/02/2014

Chapter 15

12/02/2014

Chapter 14

24/01/2014

Chapter 13

23/01/2014

Chapter 12

21/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/12/2013

Chapter 5

16/01/2014

Chapter 6

17/01/2014

Chapter 7

17/01/2014

Chapter 8

18/01/2014

Chapter 9

19/01/2014

Chapter 10

19/01/2014

Chapter 11

20/01/2014

Chapter 12

21/01/2014

Chapter 13

23/01/2014

Chapter 14

24/01/2014

Chapter 15

12/02/2014

Chapter 16

15/02/2014
Top