Devil's Line
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Devil's Line

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Romance, Seinen, Shoujo, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 943

Tóm tắt:

Anzai, bán ma cà rồng, và Tsukasa, một nữ sinh trung học bình thường. Ma cà rồng vẫn sống giữa con người. Tất nhiên chính phủ không biết về sự tồn tại của họ, bởi vì sự họ không khác biệt với con người. Họ không cần uống máu, nhưng khi họ ham muốn hay tức giận, họ có thể trở thành những con quái vật không kiểm soát được

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

09/06/2018

Chapter 20

09/06/2018

Chapter 19

01/04/2018

Chapter 18

07/03/2018

Chapter 17

07/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

16/08/2017

Chapter 5

17/08/2017

Chapter 6

22/08/2017

Chapter 7

10/09/2017

Chapter 8

10/09/2017

Chapter 9

17/10/2017

Chapter 10

17/10/2017

Chapter 11

17/10/2017

Chapter 12

17/11/2017

Chapter 13

17/11/2017

Chapter 14

25/12/2017

Chapter 15

25/12/2017

Chapter 17

07/03/2018

Chapter 18

07/03/2018

Chapter 19

01/04/2018

Chapter 20

09/06/2018

Chapter 21

09/06/2018
Top