Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder

Thể Loại Truyện : Manhwa, Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 21-01,2018 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,606

Tóm tắt:

Từ bộ đôi tác giả của series The Breaker - Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tuyệt cường cao thủ, một tuyệt đỉnh pháp sư và một tuyệt thế kỳ nữ chạm mặt nhau giữa không - thời gian mà hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nhau?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 57

21/01/2018

Chapter 56

21/01/2018

Chapter 55

21/01/2018

Chapter 54

21/01/2018

Chapter 53

21/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

30/07/2017

Chapter 38

11/09/2017

Chapter 39

10/10/2017
Top