ĐỊA NGỤC (HELL)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

ĐỊA NGỤC (HELL)

Thể Loại Truyện : One Shot, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 81

Tóm tắt:

VÌ SAO CON KHÓC?DỊCH BỞI MANGA HETERO.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016
Top