Địa Ngục Môn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Địa Ngục Môn

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Other

Ngày tạo: 25-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 213

Tóm tắt:

Không trí nhớ, không người thân. Mở mắt là Địa Ngục sâu vô ngần. Tú đã làm gì để thoát khỏi Địa Ngục khủng khiếp, đoạt lại mạng sống của mình ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

25/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/06/2015

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top