Diabolik Lovers Prequel & Sequel
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Diabolik Lovers Prequel & Sequel

Thể Loại Truyện : Harem, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 24-09,2015

Ngày cập nhật: 24-09,2015 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 597

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

24/09/2015

Chapter 12

18/09/2015

Chapter 11

13/09/2015

Chapter 10

13/09/2015

Chapter 9

29/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/08/2015

Ayato (Prequel)

17/08/2015

Ayato (Sequel)

17/08/2015

Raito (Prequel)

17/08/2015

Raito (Sequel)

17/08/2015

Raito Sequel

18/08/2015

Chapter 7

29/08/2015

Chapter 8

29/08/2015

Chapter 9

29/08/2015

Chapter 10

13/09/2015

Chapter 11

13/09/2015

Chapter 12

18/09/2015

Chapter 13

24/09/2015
Top