Diamond Cut Diamond
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Diamond Cut Diamond

Thể Loại Truyện : Romance, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 02-11,2012

Ngày cập nhật: 02-11,2012 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 578

Tóm tắt:

Khi còn nhỏ, Kurosu Keisuke được lên tivi trong một chương trình có tên là “Esper Shounen” giới thiệu về những đứa trẻ có năng lực siêu nhiên. Vì sức mạnh đáng sợ của chúng, những tên sát nhân dần dần xuất hiện. Liệu Keisuke và những người bạn sẽ tồn tại ra sao trong thế giới bí ẩn này?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

02/11/2012

Chapter 10

27/07/2012

Chapter 9

27/07/2012

Chapter 8

27/07/2012

Chapter 7

27/07/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2012

Chapter 2

27/07/2012

Chapter 3

27/07/2012

Chapter 4

27/07/2012

Chapter 5

27/07/2012

Chapter 6

27/07/2012

Chapter 7

27/07/2012

Chapter 8

27/07/2012

Chapter 9

27/07/2012

Chapter 10

27/07/2012

Chapter 11

02/11/2012
Top