DICE
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DICE

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, School Life, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 05-02,2018 (214 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 3,620

Tóm tắt:

Trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu... Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người... và các trò chơi xí ngầu bắt đầu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 215

03/02/2018

Chapter 214

25/01/2018

Chapter 213

08/01/2018

Chapter 212

01/01/2018

Chapter 211

25/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/07/2013

Chapter 2

18/07/2013

Chapter 3.1

19/07/2013

Chapter 3

19/07/2013

Chapter 4

22/07/2013

Chapter 5

24/07/2013

Chapter 6

25/07/2013

Chapter 7

26/07/2013

Chapter 8

26/07/2013

Chapter 9

27/07/2013

Chapter 10

06/08/2013

Chapter 11

07/08/2013

Chapter 12

15/08/2013

Chapter 13

19/08/2013

Chapter 14

28/08/2013

Chapter 15

04/09/2013

Chapter 16

16/09/2013

Chapter 17

18/09/2013

Chapter 18

02/10/2013

Chapter 19

28/10/2013

Chapter 20

29/10/2013

Chapter 21

01/11/2013

Chapter 22

04/11/2013

Chapter 23

08/11/2013

Chapter 24

11/11/2013

Chapter 25

16/11/2013

Chapter 26

25/11/2013

Chapter 27

23/12/2013

Chapter 28

24/12/2013

Chapter 29

26/12/2013

Chapter 30

07/01/2014

Chapter 31

15/01/2014

Chapter 32

22/01/2014

Chapter 33

05/02/2014

Chapter 34

06/02/2014

Chapter 35

06/02/2014

Chapter 36

09/02/2014

Chapter 37

16/02/2014

Chapter 38

24/02/2014

Chapter 39

03/03/2014
Top