Địch Gia Lam
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Địch Gia Lam

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhua, Mystery, School Life, Action, Adventure

Ngày tạo: 25-12,2014

Ngày cập nhật: 25-12,2014 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 735

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/10/2014

Chapter 2

02/10/2014

Chapter 3

02/10/2014

Chapter 4

02/10/2014

Chapter 5

08/10/2014

Chapter 6

10/10/2014

Chapter 7

30/10/2014

Chapter 8

13/11/2014

Chapter 9

25/11/2014

Chapter 10

27/11/2014

Chapter 11

29/11/2014

Chapter 12

02/12/2014

Chapter 13

04/12/2014

Chapter 14

06/12/2014

Chapter 15

09/12/2014

Chapter 16

12/12/2014

Chapter 17

Chapter 18

Top