Diêm Vương sợ ma
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Diêm Vương sợ ma

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Manhua, Comedy, Comic

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,141

Tóm tắt:

Một cô bé cực kỳ sợ ma lên làm Diêm Vương. Âm giới đứng giữa thù trong giặc ngoài, Nữ Diêm Vương sợ ma tân nhiệm có gánh vác nổi cân bằng âm dương...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

16/03/2018

Chapter 32

09/03/2018

Chapter 31

02/03/2018

Chapter 30

02/03/2018

Chapter 29

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 9.5

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 10.5

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 11.5

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 12.5

11/08/2017

Chapter 13

11/08/2017

Chapter 13.5

24/08/2017

Chapter 14

24/08/2017

Chapter 15

24/08/2017

Chapter 16

08/09/2017

Chapter 17

08/09/2017

Chapter 18

14/09/2017

Chapter 19

22/09/2017

Chapter 20

06/10/2017

Chapter 21

06/10/2017

Chapter 22

27/10/2017

Chapter 23

13/12/2017

Chapter 24

04/01/2018

Chapter 25

11/01/2018

Chapter 26

18/01/2018

Chapter 27

25/01/2018

Chapter 28

01/02/2018

Chapter 29

11/02/2018

Chapter 30

02/03/2018

Chapter 31

02/03/2018

Chapter 32

09/03/2018

Chapter 33

16/03/2018
Top