Điều giáo quan hệ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Điều giáo quan hệ

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 18-03,2018 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 513

Tóm tắt:

Vì món nợ của cha nên chấp nhận làm thụ cho người kém mình 11 tuổi :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

18/03/2018

Chapter 27

15/03/2018

Chapter 26

14/03/2018

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

14/03/2018

Chapter 27

15/03/2018

Chapter 28

18/03/2018
Top