Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot)

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 114

Tóm tắt:

Một One Shot của game Digimon Story: Cyber Sleuth, dựa trên một phần trong đoạn mở đầu của game.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

26/11/2016
Top