Dissolving Series
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dissolving Series

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Josei, Mystery, Psychological, Supernatural, Tragedy

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 177

Tóm tắt:

Tuyển tập kinh dị mới của tác giả Junji Ito

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter Extra

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 1.1

07/01/2017

Chapter 1

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 1.1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter Extra

07/01/2017
Top