Distant Sky 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Distant Sky 2

Thể Loại Truyện : Horror, Other, Adventure

Ngày tạo: 02-09,2015

Ngày cập nhật: 15-08,2018 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 380

Tóm tắt:

Tiếp theo của phần 1 Distant Sky.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

15/08/2018

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 13

15/08/2018
Top