Dogs: Bullets & Carnage
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dogs: Bullets & Carnage

Thể Loại Truyện : Mature, Seinen, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 08-09,2013

Ngày cập nhật: 03-10,2017 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 766

Tóm tắt:

 Đó là khoảng thời gian trong tương lai, một thành phố Châu Âu nằm trong một thế giới mà công nghệ của con người hủy diệt cuộc sống và tạo ra những thí nghiệm điên cuồng khát máu. 4 con người, 4 quá khứ, 4 mục tiêu, nhưng họ có chung một lối đi: tìm đến cánh cửa dẫn đến thế giới ngầm, nơi được coi là địa ngục.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

03/10/2017

Chapter 14

26/08/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 7.5

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

26/08/2017

Chapter 15

03/10/2017
Top