Dolls Code
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dolls Code

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Psychological, Supernatural, Other

Ngày tạo: 04-04,2015

Ngày cập nhật: 04-04,2015 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 515

Tóm tắt:

Cuộc chiến sinh tồn giữa những tên tội phạm vị thành niên trong một ngôi trường bí ẩn.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

04/04/2015

Chapter 9

02/04/2015

Chapter 8

02/04/2015

Chapter 7

29/03/2015

Chapter 6

27/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/01/2014

Chapter 2

18/01/2014

Chapter 3

20/01/2014

Chapter 4

08/02/2014

Chapter 5

25/05/2014

Chapter 6

27/03/2015

Chapter 7

29/03/2015

Chapter 8

02/04/2015

Chapter 9

02/04/2015

Chapter 10

04/04/2015