Domino Kick
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Domino Kick

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 24-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 493

Tóm tắt:

Sea, tiểu thư con nhà giàu, ăn học tử tế nhưng lại có sở thích chơi ngu, vậy nên luôn có 1 anh quản gia ở bên cô để ngăn những trò ngu đó...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/08/2014

Chapter 2

27/08/2014

Chapter 3

28/08/2014

Chapter 4

28/08/2014

Chapter 5

28/08/2014

Chapter 6

12/09/2014

Chapter 7

13/09/2014

Chapter 8

13/09/2014

Chapter 9

19/09/2014

Chapter 10

23/09/2015

Chapter 11

23/09/2015

Chapter 12

23/09/2015

Chapter 13

23/09/2015

Chapter 14

23/09/2015

Chapter 15

23/09/2015

Chapter 16

23/09/2015

Chapter 17

23/09/2015

Chapter 18

23/09/2015

Chapter 19.1

24/09/2015

Chapter 19.2

24/09/2015

Chapter 20

24/09/2015

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016
Top