Đơn Giản Là Micho
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đơn Giản Là Micho

Thể Loại Truyện : Mystery, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 265

Tóm tắt:

Truyện ngắn xoay quanh đời sống của bọ gạo Micho.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016