Donuts Tsuushin
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Donuts Tsuushin

Thể Loại Truyện : School Life, Other

Ngày tạo: 02-11,2014

Ngày cập nhật: 02-11,2014 (6 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 392

Tóm tắt:

Mỗi câu chuyện là mỗi vị ngọt khác nhau~

1) Honey Pie Debut

2) Melody Melody

3) Kirei Kirei

4) Water Drop Sacramento

5) Dizzy Boys Fruit Milk

6) Donut Letter

Xem thêm tại Topic Thảo Luận 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

02/11/2014

Chapter 5

12/10/2014

Chapter 4

03/10/2014

Chapter 3

21/09/2014

Chapter 2

10/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/09/2014

Chapter 2

10/09/2014

Chapter 3

21/09/2014

Chapter 4

03/10/2014

Chapter 5

12/10/2014

Chapter 6

02/11/2014
Top