DOOM
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DOOM

Thể Loại Truyện : Horror, Other, Action

Ngày tạo: 26-10,2014

Ngày cập nhật: 26-10,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 107

Tóm tắt:

xem đi rồi biết :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

26/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/10/2014
Top