Doremon Color
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Doremon Color

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 01-07,2015

Ngày cập nhật: 01-07,2015 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 734

Tóm tắt:

Đây là bộ tryện tranh cực kỳ nổi tiếng của mangaka Fujiko F. Fujio, và đây là bộ truyện màu mà NXB Kim Đồng đã làm :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

01/07/2015

Chapter 32

01/07/2015

Chapter 31

01/07/2015

Chapter 30

01/07/2015

Chapter 29

01/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/07/2015

Chapter 3

01/07/2015

Chapter 5

01/07/2015

Chapter 7

01/07/2015

Chapter 9

01/07/2015

Chapter 11

01/07/2015

Chapter 13

01/07/2015

Chapter 15

01/07/2015

Chapter 17

01/07/2015

Chapter 19

01/07/2015

Chapter 21

01/07/2015

Chapter 23

01/07/2015

Chapter 25

01/07/2015

Chapter 27

01/07/2015

Chapter 29

01/07/2015

Chapter 30

01/07/2015

Chapter 31

01/07/2015

Chapter 32

01/07/2015

Chapter 33

01/07/2015
Top