Dosa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dosa

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (63 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 910

Tóm tắt:

Ở thế giới mà con người và quỉ cùng chung sống, vị vua hung tàn cai trị cả người và quái. Họ tham gia vào những cuộc chiến, giải phóng họ ra từ sự áp bức của tên vua độc ác

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

09/06/2018

Chapter 59

09/06/2018

Chapter 58

09/06/2018

Chapter 57

07/04/2018

Chapter 56

07/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

18/01/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 1.5

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 2.5

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017
Top