DOTA2 - Defense of The Ancients
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DOTA2 - Defense of The Ancients

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Mystery, Adventure

Ngày tạo: 25-04,2014

Ngày cập nhật: 25-04,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 191

Tóm tắt:

Lại là về DOTA, chỉ đơn giản là game, nhân vật chính là 1 thằng học rất bình thường, làm việc rất bình thường nhưng chơi game rất giỏi :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top