Doubutsu no Kuni - Vương Quốc Thú Vật
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Doubutsu no Kuni - Vương Quốc Thú Vật

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 01-11,2014

Ngày cập nhật: 01-11,2014 (57 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 2,222

Tóm tắt:

Chào mừng đến thế giới của Vương Quốc Thú Vật. Trong thế giới này, có hàng ngàn loài vật ngoại trừ 1... con người. Có nghĩa là, một đứa trẻ được tim thấy bởi một cô chồn tên là Monoko. Bây giờ, cô phải làm mẹ của đứa bé đó trong thế giới mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu này. Một câu truyện mới của Raiko sau Zatch Bell!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 53

01/11/2014

Chapter 52

31/10/2014

Chapter 51

31/10/2014

Chapter 50

28/10/2014

Chapter 49

28/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

23/11/2013

Chapter 1

25/11/2013

Chapter 2

04/12/2013

Chapter 3

04/12/2013

Chapter 3.1

26/12/2013

Chapter 4

07/01/2014

Chapter 5

09/01/2014

Chapter 6

11/01/2014

Chapter 7

13/01/2014

Chapter 8

15/01/2014

Chapter 9

17/01/2014

Chapter 10

19/01/2014

Chapter 10.5

21/01/2014

Chapter 11

23/01/2014

Chapter 12

25/01/2014

Chapter 13

27/01/2014

Chapter 14

04/02/2014

Chapter 15

06/02/2014

Chapter 16

08/02/2014

Chapter 17

10/02/2014

Chapter 18

12/02/2014

Chapter 19

14/02/2014

Chapter 20

16/02/2014

Chapter 21

18/02/2014

Chapter 21.5

20/02/2014

Chapter 22

22/02/2014

Chapter 23

24/02/2014

Chapter 24

26/02/2014

Chapter 25

28/02/2014

Chapter 26

02/03/2014

Chapter 27

05/03/2014

Chapter 28

07/03/2014

Chapter 29

10/03/2014

Chapter 30

13/03/2014

Chapter 31

16/03/2014

Chapter 32

19/03/2014

Chapter 33

22/03/2014

Chapter 34

26/03/2014

Chapter 35

30/04/2014

Chapter 36

01/05/2014
Top