Doujinshi: Sherlock X Hobbit
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Doujinshi: Sherlock X Hobbit

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 23-07,2014

Ngày cập nhật: 23-07,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 24

Tóm tắt:

Doujinshi AU Sherlock x Hobbit.

Khi các couple Johnlock, Smaugbo và Thorinbo gặp nhau :">

PS: Sherlock và Thorin đều là tsundere chính hiệu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top