doujinshi tổng hợp
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

doujinshi tổng hợp

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 08-11,2015

Ngày cập nhật: 08-11,2015 (46 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,814

Tóm tắt:

tổng hợp các câu chuyện oneshot, doujinshi từ trên mạng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 42.8

08/11/2015

Chapter 42.7

18/10/2015

Chapter 42.6

01/09/2015

Chapter 42.5

28/08/2015

Chapter 42

25/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/07/2015

Chapter 2

26/07/2015

Chapter 3

26/07/2015

Chapter 4

26/07/2015

Chapter 5

26/07/2015

Chapter 6

26/07/2015

Chapter 7

26/07/2015

Chapter 8

26/07/2015

Chapter 9

26/07/2015

Chapter 10

26/07/2015

Chapter 11

26/07/2015

Chapter 12

26/07/2015

Chapter 13

26/07/2015

Chapter 14

26/07/2015

Chapter 15

26/07/2015

Chapter 16

26/07/2015

Chapter 17

26/07/2015

Chapter 18

26/07/2015

Chapter 19

26/07/2015

Chapter 20

26/07/2015

Chapter 21

26/07/2015

Chapter 22

26/07/2015

Chapter 23

26/07/2015

Chapter 24

26/07/2015

Chapter 25

26/07/2015

Chapter 26

26/07/2015

Chapter 27

26/07/2015

Chapter 28

26/07/2015

Chapter 29

26/07/2015

Chapter 30

26/07/2015

Chapter 31

26/07/2015

Chapter 32

26/07/2015

Chapter 33

26/07/2015

Chapter 34

26/07/2015

Chapter 35

26/07/2015

Chapter 36

26/07/2015

Chapter 37

26/07/2015

Chapter 38

26/07/2015

Chapter 39

26/07/2015

Chapter 40

26/07/2015
Top