Dr. Stone
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dr. Stone

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 17-08,2018 (55 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 782

Tóm tắt:

Sau 1 trận đại dịch không rõ nguồn gốc khiến loài người trên toàn thể địa cầu biến thành đá trải qua mấy ngàn năm sau 2 thanh niên chính của chúng ta là Senkuu và Taiju phá đá thoát ra và bắt đầu lập kế hoạch để cùng nhau tái thiết lập lại thế giới theo cách của họ…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 58

17/08/2018

Chapter 57

25/07/2018

Chapter 54

21/06/2018

Chapter 52

01/06/2018

Chapter 51

01/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8.5

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

12/08/2017

Chapter 23

20/08/2017

Chapter 24

25/08/2017

Chapter 25

08/09/2017

Chapter 26

09/09/2017

Chapter 27

25/09/2017

Chapter 28

29/09/2017

Chapter 29

12/10/2017

Chapter 30

12/10/2017

Chapter 31

23/10/2017

Chapter 32

27/10/2017

Chapter 33

30/10/2017

Chapter 34

10/11/2017

Chapter 35

18/11/2017

Chapter 36

10/12/2017

Chapter 37

10/12/2017

Chapter 38

10/12/2017

Chapter 39

18/12/2017

Chapter 40

06/01/2018
Top