Drag-On Dragoon - Shi ni Itaru Aka
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Drag-On Dragoon - Shi ni Itaru Aka

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Mature, Seinen, Supernatural, Action

Ngày tạo: 12-10,2014

Ngày cập nhật: 12-10,2014 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,047

Tóm tắt:

Không có gì để nói, Drakengard.


(Xem kỹ và cân nhắc phần thể loại trước khi quyết định đọc, vài chỗ trong truyện có lời thoại khá tục và những cảnh nhạy cảm, máu me bạo lực)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

12/10/2014

Chapter 20

12/10/2014

Chapter 19

12/10/2014

Chapter 18

12/10/2014

Chapter 17

11/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/10/2014

Chapter 2

02/10/2014

Chapter 3

03/10/2014

Chapter 4

03/10/2014

Chapter 5

04/10/2014

Chapter 6

04/10/2014

Chapter 7

05/10/2014

Chapter 8

06/10/2014

Chapter 9

06/10/2014

Chapter 10

06/10/2014

Chapter 11

07/10/2014

Chapter 12

09/10/2014

Chapter 13

10/10/2014

Chapter 14

10/10/2014

Chapter 15

10/10/2014

Chapter 16

10/10/2014

Chapter 17

11/10/2014

Chapter 18

12/10/2014

Chapter 19

12/10/2014

Chapter 20

12/10/2014

Chapter 21

12/10/2014
Top