Dragon Ball AF Toyble
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Ball AF Toyble

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Anime, Comedy

Ngày tạo: 28-06,2014

Ngày cập nhật: 28-06,2014 (4 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 378

Tóm tắt:

Một chuyện Dragon Ball AF nữa không phải chính chủ kể về diễn biến sau anime gốc nói về SSJ 3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/06/2014

Chapter 3

28/06/2014

Chapter 2

28/06/2014

Chapter 1

28/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/06/2014

Chapter 2

28/06/2014

Chapter 3

28/06/2014

Chapter 4

28/06/2014
Top