Dragon Ball - Cell Sv Buu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Ball - Cell Sv Buu

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 27-11,2013

Ngày cập nhật: 27-11,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 170

Tóm tắt:

cuộc so tài của super buu vs perfect cell

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

27/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2013
Top