Dragon ball Cooler’s Revenge
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon ball Cooler’s Revenge

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (7 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 312

Tóm tắt:

Coolers,anh trai Freiza đến trái đất để trả thù cho em mình và cũng nhân tiện chiếm luôn trái đất...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012
Top