Dragon Ball KAI
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Ball KAI

Thể Loại Truyện : Drama, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 97

Tóm tắt:

Đây là phần tryện sau khi hạ Raditz (muốn xem phần trước tự tìm) bộ này hình ảnh rất đẹp chắc chắn sẽ làm vừa lòng bạn đọc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 210

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 210

20/10/2012