Dragon Ball Vs One Punch Man
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Ball Vs One Punch Man

Thể Loại Truyện : Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 113

Tóm tắt:

Đây là một bộ truyện Crossover giữa hai manga One Punch Man và Dragon Ball. nhưng có lẽ do Fan buff nên Saitama lại có thể đánh và ép thế dc Vegeta và Majin Buu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016
Top