Dragon ball Wrong
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon ball Wrong

Thể Loại Truyện : Action, Adventure

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (3 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 144

Tóm tắt:

Chỉ vì 1 sai sót của Bulma đã khiến cho Trunks trở lại trước thời gian định kiến 2 năm để đưa thuốc sổ và dặn goku về bọn robot sát thủ và đó cũng là ngày đầu tiên vegeta đặt chân đến trái đất...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top