Dragon Ball Z - Fukkatsu No F
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Ball Z - Fukkatsu No F

Thể Loại Truyện : Other, Adventure

Ngày tạo: 19-04,2015

Ngày cập nhật: 19-04,2015 (3 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 60

Tóm tắt:

Đây là một bộ truyện gồm 3 chương đầu tiên trong Movie mới lần này. Sau Movie Dragon Ball Z - Battle of Gods và Dragon Ball Minus thì năm nay tác giả sẽ làm một bộ Dragon Ball cuối cùng tiếp nối Dragon ball và được xem như là tập cuối của bộ truyện này.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top