Dragon Ball Z - Fusion Reborn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Ball Z - Fusion Reborn

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 04-06,2013

Ngày cập nhật: 04-06,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 149

Tóm tắt:

Địa ngục nơi của Diêm Vương xảy ra một rắc rối! Toàn bộ các linh hồn đều tẩu thoát và đều xổng ra thế giới loài người! Lúc này Diêm Vương phải cầu cứu Goku va Vegeta. Liệu có cứư được âm phủ không ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

04/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/06/2013
Top