Dragon Nest Random Scribbles
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Nest Random Scribbles

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 23-10,2014

Ngày cập nhật: 23-10,2014 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 837

Tóm tắt:

Một số các mẩu truyện về các nhân vật trong game Dragon Nest :">
English translator: Azarael

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

23/10/2014

Chapter 18

09/10/2014

Chapter 17

09/10/2014

Chapter 16

18/08/2014

Chapter 15

18/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/05/2014

Chapter 2

21/05/2014

Chapter 3

21/05/2014

Chapter 4

21/05/2014

Chapter 5

21/05/2014

Chapter 6

27/05/2014

Chapter 7

27/05/2014

Chapter 8

29/05/2014

Chapter 9

04/06/2014

Chapter 10

05/06/2014

Chapter 11

19/06/2014

Chapter 12

08/07/2014

Chapter 13

08/07/2014

Chapter 14

08/08/2014

Chapter 15

18/08/2014

Chapter 16

18/08/2014

Chapter 17

09/10/2014

Chapter 18

09/10/2014

Chapter 19

23/10/2014
Top