Dragon Recipe
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Recipe

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 14-07,2014

Ngày cập nhật: 14-07,2014 (31 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,257

Tóm tắt:

Con rồng đã trở thành thực phẩm ... Và những người săn rồng để lấy thịt ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

14/07/2014

Chapter 29

14/07/2014

Chapter 28

05/07/2014

Chapter 27

18/06/2014

Chapter 26

07/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/12/2013

Chapter 1

23/12/2013

Chapter 2

30/12/2013

Chapter 3

02/01/2014

Chapter 4

06/01/2014

Chapter 5

15/02/2014

Chapter 6

15/02/2014

Chapter 7

15/02/2014

Chapter 8

16/02/2014

Chapter 9

16/02/2014

Chapter 10

16/02/2014

Chapter 11

22/02/2014

Chapter 12

03/03/2014

Chapter 13

10/03/2014

Chapter 14

17/03/2014

Chapter 15

24/03/2014

Chapter 16

31/03/2014

Chapter 17

07/04/2014

Chapter 18

14/04/2014

Chapter 19

24/04/2014

Chapter 20

28/04/2014

Chapter 21

07/05/2014

Chapter 22

12/05/2014

Chapter 23

19/05/2014

Chapter 24

26/05/2014

Chapter 25

31/05/2014

Chapter 26

07/06/2014

Chapter 27

18/06/2014

Chapter 28

05/07/2014

Chapter 29

14/07/2014

Chapter 30

14/07/2014
Top