Dragon’s Son Changsik
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon’s Son Changsik

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Romance, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 30-06,2015

Ngày cập nhật: 15-07,2018 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 913

Tóm tắt:

Trong trí tưởng tượng của các bạn thì luyện rồng là như thế nào? Giống như trong “chúa tể những chiếc nhẫn” hay hơn thế nữa? bộ truyện này sẽ cho các bạn thấy điều đó! (Lưu ý: Siêu bựa)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

15/07/2018

Chapter 31

11/07/2018

Chapter 30

08/07/2018

Chapter 29

07/07/2018

Chapter 28

07/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/10/2012

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

14/12/2012

Chapter 8

21/12/2012

Chapter 9

31/12/2012

Chapter 10

12/01/2013

Chapter 11

10/05/2013

Chapter 12

10/05/2013

Chapter 13

28/03/2014

Chapter 14

01/04/2014

Chapter 15

06/04/2014

Chapter 16

16/05/2014

Chapter 17

16/05/2014

Chapter 18

24/02/2015

Chapter 19

24/02/2015

Chapter 20

28/03/2015

Chapter 21

28/06/2015

Chapter 22

28/06/2015

Chapter 23

30/06/2015

Chapter 24

07/07/2018

Chapter 25

07/07/2018

Chapter 26

07/07/2018

Chapter 27

07/07/2018

Chapter 28

07/07/2018

Chapter 29

07/07/2018

Chapter 30

08/07/2018

Chapter 31

11/07/2018

Chapter 32

15/07/2018
Top