Dragon Who
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragon Who

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, Manhwa, Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 03-01,2013

Ngày cập nhật: 03-01,2013 (34 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,542

Tóm tắt:

Roa Coatl, phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu phải đi kiếm hậu duệ của Quetzalcoatl và cưới cô ấy làm vợ, để tạo ra giống nòi tốt nhất cho Long tộc.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 34

03/01/2013

Chapter 33

02/01/2013

Chapter 32

01/01/2013

Chapter 31

31/12/2012

Chapter 30

03/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/10/2012

Chapter 2

03/10/2012

Chapter 3

03/10/2012

Chapter 4

03/10/2012

Chapter 5

03/10/2012

Chapter 6

22/10/2012

Chapter 7

12/11/2012

Chapter 8

12/11/2012

Chapter 9

12/11/2012

Chapter 10

12/11/2012

Chapter 11

14/11/2012

Chapter 12

15/11/2012

Chapter 13

16/11/2012

Chapter 14

18/11/2012

Chapter 15

19/11/2012

Chapter 16

20/11/2012

Chapter 17

23/11/2012

Chapter 18

24/11/2012

Chapter 19

25/11/2012

Chapter 20

26/11/2012

Chapter 21

27/11/2012

Chapter 22

28/11/2012

Chapter 23

30/11/2012

Chapter 24

30/11/2012

Chapter 25

01/12/2012

Chapter 26

02/12/2012

Chapter 27

02/12/2012

Chapter 28

02/12/2012

Chapter 29

03/12/2012

Chapter 30

03/12/2012

Chapter 31

31/12/2012

Chapter 32

01/01/2013

Chapter 33

02/01/2013

Chapter 34

03/01/2013
Top