Dragonball New Age
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dragonball New Age

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 07-12,2012

Ngày cập nhật: 07-12,2012 (28 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 1,222

Tóm tắt:

Dragon Ball New Age do tác giả Malik sáng tác tiếp theo phần Dragon Ball GT. Hiện tại bộ này vẫn chưa kết thúc. Ad dịch sang tiếng Việt và post lên trang facebook này để Dragon Ball fan Việt Nam thưởng thức.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

07/12/2012

Chapter 27

07/12/2012

Chapter 26

07/12/2012

Chapter 25

07/12/2012

Chapter 24

07/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/12/2012

Chapter 2

07/12/2012

Chapter 3

07/12/2012

Chapter 4

07/12/2012

Chapter 5

07/12/2012

Chapter 6

07/12/2012

Chapter 7

07/12/2012

Chapter 8

07/12/2012

Chapter 9

07/12/2012

Chapter 10

07/12/2012

Chapter 11

07/12/2012

Chapter 12

07/12/2012

Chapter 13

07/12/2012

Chapter 14

07/12/2012

Chapter 15

07/12/2012

Chapter 16

07/12/2012

Chapter 17

07/12/2012

Chapter 18

07/12/2012

Chapter 19

07/12/2012

Chapter 20

07/12/2012

Chapter 21

07/12/2012

Chapter 22

07/12/2012

Chapter 23

07/12/2012

Chapter 24

07/12/2012

Chapter 25

07/12/2012

Chapter 26

07/12/2012

Chapter 27

07/12/2012

Chapter 28

07/12/2012
Top