DRAMAtical Murder Comics Anthology
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DRAMAtical Murder Comics Anthology

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 24-07,2014

Ngày cập nhật: 24-07,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 118

Tóm tắt:

Ờ thì là Anthology của DRAMAtical Murder :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

24/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/07/2014
Top