Dramatical Murder Dj - Noiao Family
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dramatical Murder Dj - Noiao Family

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 02-10,2014

Ngày cập nhật: 02-10,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 230

Tóm tắt:

Cuộc sống của cặp đôi Noiz và Aoba khi Noiz và Aoba phiên bản nhỏ xuất hiện.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

02/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

02/10/2014
Top