Dub and peter
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dub and peter

Thể Loại Truyện : One Shot, Psychological, Action

Ngày tạo: 16-06,2013

Ngày cập nhật: 16-06,2013 (4 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 194

Tóm tắt:

một thể loại one shot của bác Akira Toriyama

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

16/06/2013

Chapter 3

16/06/2013

Chapter 2

16/06/2013

Chapter 1

16/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/06/2013

Chapter 2

16/06/2013

Chapter 3

16/06/2013

Chapter 4

16/06/2013
Top